thumbnail

11/2021

Číslo zmluvy:
11/2021
Zmluvná strana:
ELKO Computers, spol.s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Názov zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum podpisu:
22/06/2021
Dátum zverejnenia:
22/06/2021
Príloha: