thumbnail

16/2021

Číslo zmluvy:
16/2021
Zmluvná strana:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov zmluvy:
Kúpna zmluva
Dátum podpisu:
19/07/2021
Dátum zverejnenia:
19/07/2021
Príloha: