thumbnail

17/2021

Číslo zmluvy:
17/2021
Zmluvná strana:
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov zmluvy:
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum podpisu:
19/07/2021
Dátum zverejnenia:
19/07/2021
Príloha: