thumbnail

18/2021

Číslo zmluvy:
18/2021
Zmluvná strana:
ELKO Computers Prievidza, s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Názov zmluvy:
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr
Dátum podpisu:
12/08/2021
Dátum zverejnenia:
12/08/2021
Príloha: