thumbnail

4/2021

Číslo zmluvy:
4/2021
Zmluvná strana:
Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany
Názov zmluvy:
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dátum podpisu:
01/02/2021
Dátum zverejnenia:
03/02/2021
Príloha: