thumbnail

6/2021

Číslo zmluvy:
6/2021
Zmluvná strana:
NATUR-PACK, a.s.
Názov zmluvy:
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dátum podpisu:
04/03/2021
Dátum zverejnenia:
05/03/2021
Príloha: