thumbnail

5/2021

Číslo zmluvy:
5/2021
Zmluvná strana:
VEPOS, s.r.o., Nám. SNP 12, 972 71 Nováky
Názov zmluvy:
DODATOK č. 18 k zmluve o zneškodňovaní odpadu
Dátum podpisu:
22/02/2021
Dátum zverejnenia:
22/02/2021
Príloha: