thumbnail

8/2021

Číslo zmluvy:
8/2021
Zmluvná strana:
GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice
Názov zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služby
Dátum podpisu:
15/03/2021
Dátum zverejnenia:
15/03/2021
Príloha: