thumbnail

9/2021

Číslo zmluvy:
9/2021
Zmluvná strana:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Názov zmluvy:
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum podpisu:
15/03/2021
Dátum zverejnenia:
17/03/2021
Príloha: