thumbnail
20/2021
OZ Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
30/09/2021
01/10/2021
19/2021
EKORECYKLING Obce, Ciglianska cesta č. 735/5, 971 01 Prievidza
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
18/08/2021
18/08/2021
18/2021
ELKO Computers Prievidza, s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr
12/08/2021
12/08/2021
17/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
19/07/2021
19/07/2021
16/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Kúpna zmluva
19/07/2021
19/07/2021
15/2021
Mário Medera, Seč č.151, 972 26
Kúpna zmluva
16/07/2021
16/07/2021
14/2021
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zmluva o združenej dodávke plynu
29/06/2021
29/06/2021
13/2021
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Zmluva o zriadení vecného bremena
22/06/2021
22/06/2021
12/2021
TextilEco, a.s., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
DODATOK č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
22/06/2021
22/06/2021
11/2021
ELKO Computers, spol.s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Zmluva o poskytovaní služieb
22/06/2021
22/06/2021