thumbnail
23/2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest
17/12/2019
18/12/2019
22/2019
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
16/12/2019
17/12/2019
21/2019
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných služieb
26/11/2019
17/12/2019
20/2019
FINAL-CD plus, s.r.o., Nadjazdová 14, 971 01 Prievidza
Kúpna zmluva č. 4053
13/12/2019
16/12/2019
19/2019
CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra
Zmluva o dielo
11/12/2019
12/12/2019
18/2019
PLAYSYSTEM s.r.o., Rampová 4, 040 01 Košice
Zmluva o dielo
29/11/2019
30/11/2019
17/2019
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
Dohoda č. 19/12/010/45
07/11/2019
08/11/2019
16/2019
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
Dohoda č. 19/12/012/36
15/10/2019
07/11/2019
15/2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky-Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
24/10/2019
30/10/2019
14/2019
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Zmluva o grantovom účte
02/10/2019
02/10/2019