thumbnail
22/2018
Orange Slovensko a.s.Metodova 8821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
27/07/2018
27/07/2018
21/2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrievidzaŠumperská 1971 01 Prievidza
O poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
27/07/2018
27/07/2018
20/2018
SPP-distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44/b825 11 Bratislava
O úhrade ceny zemného plynu
27/07/2018
27/07/2018
19/2018
Peter KucharčíkLichardova 3011 31 Žilina
Spolupráca pri zbere šatstva
02/07/2018
02/07/2018
18/2018
Trenčiansky samosprávny krajK dolnej stanici 7282/20A911 01 Trenčín
Zmluva o poskytnutí dotácie
27/06/2018
27/06/2018
17/2018
Michal LuprichPoluvsie 206972 16 Pravenec
Kúpna zmluva
25/06/2018
25/06/2018
16/2018
BFL s.r.o.Ostratice 333956 34
Dodatok k zmluve o spolupráci
25/06/2018
25/06/2018
15/2018
INCON spol.sr.o.Priemyselná 6971 01 Prievidza
Kúpna zmluva
25/06/2018
25/06/2018
14/2018
GEODETICCA s.r.o.Floriánska 19040 01 Košice
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
21/05/2018
21/05/2018
13/2018
Miroslav KurucFialkova 741/26971 01 Prievidza
Kúpno-predajná zmluva
16/05/2018
16/05/2018