thumbnail
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
14/2020
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
14/12/2020
15/12/2020
13/2020
Slovenská republika-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Zmluva o výpožičke
09/12/2020
11/12/2020
12/2020
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
Dodatok k poistnej zmluve číslo: 8020082536
24/11/2020
26/11/2020
11/2020
Bc. Kristína Ďurišová, Seč č. 31, 972 26
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
08/11/2020
10/11/2020
10/2020
Mgr. Ľuboš Budinský, Seč č. 30, 972 26
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
08/11/2020
10/11/2020
9/2020
Bc. Kristína Ďurišová, Seč č. 31, 972 26
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
01/11/2020
03/11/2020
8/2020
Mgr. Ľuboš Budinský, Seč č. 30, 972 26
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
01/11/2020
03/11/2020
7/2020
Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
07/08/2020
10/08/2020
6/2020
BEPORAD s.r.o., Kostolná Ves č. 201, 972 26 Kostolná Ves
Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty č. 2020/04
14/05/2020
18/05/2020
5/2020
CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká č. 5, 949 01 Nitra
Zmluva o poskytovaní technickej služby
27/04/2020
29/04/2020