Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

10/2024
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
04/07/2024
09/07/2024