11/2024

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

11/2024
Zuzana Vrecková, Hradská 20263/62B, 82107 Bratislava
Zmluva o prenájme hrobového miesta
09/07/2024
09/07/2024