Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

9/2024
Folklórna skupina Bukovec
Zmluva o dielo
28/06/2024
28/06/2024