thumbnail

12/2021

Číslo zmluvy:
12/2021
Zmluvná strana:
TextilEco, a.s., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
Názov zmluvy:
DODATOK č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Dátum podpisu:
22/06/2021
Dátum zverejnenia:
22/06/2021
Príloha: