21/2022

21- Zámenná zmluva

20/2022

20- Zmluva o výpožičke komposter

19/2022

19- Zámenná zmluva

18/2022

18- Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

17/2022

17-Zmluva o dielo

16/2022

16-Zmluva o dielo

15/2022

15-Zmluva o dielo

14/2022

14-Zmluva o dielo Seč

13/2022

13- Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb

12/2022

12- Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie +dodatok