5/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

5/2022
Miroslav Minich, Mgr. Veronika Minichová, Nová 533/10, 972 41 Koš
Znluva o zriadení vecného bremena
06/04/2022
06/04/2022