thumbnail

VZN 2020

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad v znení neskorších predpisov

VZN 2018

Vzn 1 2018 Vzn doplnok 4 2015, 2018

VZN 2016

Vzn 1 2016 Vzn 2 2016 Vzn 3 2016 Vzn 4 2016

VZN 2015

Vzn 1 2015. Vzn 2 2015 Vzn 3 2015 Vzn 4 2015 Vzn 5 2015 Vzn 6 2015

VZN 2014

Vzn 1_2014 Vzn 2_2014 Vzn 3_2014

VZN 2012

Vzn 1_2012 Vzn 2_2012 Vzn 3_2012 Vzn 4 2012 Vzn 5_2012

VZN 2011

Vzn 1_2011 Vzn 2_2011 Vzn 3_2011 Vzn 4_2011 Vzn 5_2011

VZN 2010

Vzn 1_2010 Vzn 2_2010 Vzn 3_2010 Vzn 4_2010 Vzn 5_2010

VZN 2009

Vzn 1_2009 Vzn 2_2009 Vzn 3_2009 Vzn 4_2009 Vzn 5_2009

VZN 2008

Vzn 1_2008 Vzn 2_2008 Vzn 3_2008 Vzn 4_2008 Vzn 5_2008 Vzn 6_2008

VZN 2007

Vzn 1_2007 Vzn 2_2007 Vzn 3_2007 Vzn 4_2007 Vzn 5_2007 Vzn 6_2007

VZN 2006

Vzn 1_2006 Vzn 2_2006 Vzn 3_2006 Vzn 4_2006 Vzn 5_2006

VZN 2005

Vzn 1_2005 Vzn 2_2005 Vzn 3_2005 Vzn 4_2005 Vzn 5_2005

VZN 2004

Vzn 1_2004 Vzn 2_2004 Vzn 3_2004 Vzn 4_2004 Vzn 5_2004

VZN 2003

Vzn 1_2003 Vzn 2_2003 Vzn 3_2003 Vzn 4_2003 Vzn 5_2003 Vzn 6_2003