Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 2023

VZN č. 1_2023 o príspevkoch na školské zariadenia VZN-č.2-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady VZN č.3-2023 o miestnych daniach VZN obce Seč č.4_2023 – ktorým sa ruší VZN č. 5_2015 a č. 2-2016- o poplatkoch za znečistenie ovzdušia VZN...

VZN 2022

  VZN č.1 -2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce VZN č.2-2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov VZN č.3-2022 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach...

VZN 2020

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad v znení neskorších predpisov

VZN 2018

Vzn 1 2018 Vzn doplnok 4 2015, 2018

VZN 2016

Vzn 1 2016 Vzn 2 2016 Vzn 3 2016 Vzn 4 2016

VZN 2015

Vzn 1 2015. Vzn 2 2015 Vzn 3 2015 Vzn 4 2015 Vzn 5 2015 Vzn 6 2015

VZN 2014

Vzn 1_2014 Vzn 2_2014 Vzn 3_2014

VZN 2012

Vzn 1_2012 Vzn 2_2012 Vzn 3_2012 Vzn 4 2012 Vzn 5_2012

VZN 2011

Vzn 1_2011 Vzn 2_2011 Vzn 3_2011 Vzn 4_2011 Vzn 5_2011

VZN 2010

Vzn 1_2010 Vzn 2_2010 Vzn 3_2010 Vzn 4_2010 Vzn 5_2010

VZN 2009

Vzn 1_2009 Vzn 2_2009 Vzn 3_2009 Vzn 4_2009 Vzn 5_2009

VZN 2008

Vzn 1_2008 Vzn 2_2008 Vzn 3_2008 Vzn 4_2008 Vzn 5_2008 Vzn 6_2008

VZN 2007

Vzn 1_2007 Vzn 2_2007 Vzn 3_2007 Vzn 4_2007 Vzn 5_2007 Vzn 6_2007

VZN 2006

Vzn 1_2006 Vzn 2_2006 Vzn 3_2006 Vzn 4_2006 Vzn 5_2006

VZN 2005

Vzn 1_2005 Vzn 2_2005 Vzn 3_2005 Vzn 4_2005 Vzn 5_2005

VZN 2004

Vzn 1_2004 Vzn 2_2004 Vzn 3_2004 Vzn 4_2004 Vzn 5_2004

VZN 2003

Vzn 1_2003 Vzn 2_2003 Vzn 3_2003 Vzn 4_2003 Vzn 5_2003 Vzn 6_2003

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.