Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

27/2023
STROJSTAV spol.s.r.o., Lipová 13, 971 01 Prievidza
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a zateplenie kul. domu Seč- úprava povrchov a zateplenie terasy
11/10/2023
11/10/2023