22/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

22/2021
Soňa Demetrovičová, Kútovská 941/15, Prievidza
Zámenná zmluva
08/11/2021
08/11/2021