18/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

18/2021
ELKO Computers Prievidza, s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr
12/08/2021
12/08/2021