Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

7/2024
Ministerstvo financií SR, štefanovičová 5, 817 82 Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2024/578
06/06/2024
12/06/2024