8/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

8/2022
Ľuboš Budinský, Seč č.30, 972 26
Kúpna zmluva
19/05/2022
19/05/2022