Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

34/2023
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1/2023/557
22/12/2023
22/12/2023