17/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

17/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
19/07/2021
19/07/2021