1/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

1/2022
VEPOS, s.r.o., Nám. SNP 12, 972 71 Nováky
DODATOK Č.19 k zmluve o zneškodnení odpadu
14/01/2022
14/01/2022