23/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

23/2021
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
DOHODA č. 21/12/010/121
08/12/2021
08/12/2021