Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

32/2023
Generalli poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
32- Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.2407181500 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
15/12/2023
22/12/2023