Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

28/2023
Pôdohospodárska platobná agentúra , Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutie NFP č.074TN220104
18/10/2023
19/10/2023