Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

2/2024
Duo Tropiccana, Libor Helec, Mierové námestie 23/6, 972 51 Handlová
Zmluva o dielo
02/02/2024
02/02/2024