Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

33/2023
Náruč Senior & Junior o.z. , Fedáková 1944/5, 841 02 Bratislava
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby v rozpočtovom roku 2023
22/12/2023
22/12/2023