Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

1/2024
Oz Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Dodatok č.1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice zo dňa 30.09.2021
15/01/2024
29/01/2024