Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

31/2023
Coop Jednota Prievidza,spotrebné družstvo, A. Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
22/12/2023
22/12/2023