2/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

2/2022
Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
26/01/2022
26/01/2022