4/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

4/2022
BEPORAD, s.r.o., Kostolná Ves č. 201, 972 26 Kostolná Ves
Dodatok č. 1 k Zluve o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty č. 2020/04
06/04/2022
06/04/2022