Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

35/2023
Remek s.r.o.,Nálepkova 2, 949 01 Nitra
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000404.
22/12/2023
22/12/2023