Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

3/2024
Terézia Šovčíková, Seč č.117, 972 26 Seč
Nájomná zmluva
20/03/2024
20/03/2024