9/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

9/2022
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TN220104
24/05/2022
24/05/2022