Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

4/2024
JANL-ENERGY, s. r. o. Lietavská 8026/11, 921 01 Piešťany, zastúpená konateľom Jurajom Kizekom
Nájomná zmluva
20/03/2024
20/03/2024