3/2022

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

3/2022
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408217588
24/02/2022
24/02/2022