19/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

19/2021
EKORECYKLING Obce, Ciglianska cesta č. 735/5, 971 01 Prievidza
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
18/08/2021
18/08/2021