thumbnail

14/2021

Číslo zmluvy:
14/2021
Zmluvná strana:
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Názov zmluvy:
Zmluva o združenej dodávke plynu
Dátum podpisu:
29/06/2021
Dátum zverejnenia:
29/06/2021
Príloha: