1/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

1/2019
VEPOS, spol.sr.o., Námestie SNP 12, 972 71 Nováky
Dodatok č. 16 o zneškodnení odpadu
25/02/2019
25/02/2019