1/2020

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

1/2020
NATUR-PACK a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
02/01/2020
03/01/2020