10/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

10/2018
Slovak Telekom a.s.Bajkalská 28817 62 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
11/05/2018
11/05/2018