11/2017

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

11/2017
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
O pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
07/06/2017
07/06/2017