11/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

11/2018
BROS Computing s.r.o.Zádubnie 169010 03 Žilina
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pre výkon zodpovednej osoby
14/05/2018
14/05/2018