11/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

11/2019
Folklórny súbor Belanka. Valaská Belá č. 224, 972 28 Valaská Belá
Zmluva o dielo
31/08/2019
31/08/2019